PROFESYONEL HİZMETLERİMİZ

İŞ SAĞLIĞI | İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ | ÖLÇÜM ve KONTROLLER | RİSK ANALİZİ | EĞİTİM GEREKSİNİM ve SÜRELERİ | ACİL EYLEM ve YANGIN TEDBİRLERİ

İŞ SAĞLIĞI

1- İşyeri Hekimliği

İs İstanbul OSGB İşyeri Hekimleri; işletmelerin talepleri doğrultusunda, İşyeri Hekimliği Sözleşmeleri yaparak iş sağlığı hizmetlerinde öncelikle işyeri sahasındaki sağlığı olumsuz etkileyen risklerinin tespiti ve bertarafı başta olmak üzere işyeri poliklinik faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

2. Çalışan Sağlık Tetkikleri ve Kontrolleri

Uzman doktorlarımız ve sağlık personelimiz ile tüm sağlık taramaları ve kontrolleri işyerinde gerçekleştirilmektedir.

3- Çalışan Sağlık Muayeneleri ve Raporları

Belirli periyotlarda sağlık tetkiklerinin ve raporlarının ele alınması zorunludur. İs İstanbul OSGB Sağlık Birimi çalışan personelinizin işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini gerçekleştirilip, tarafınıza Sağlık Raporları sunmaktadır.

4. İlk Yardım Eğitimleri:

Tehlike sınıfınıza göre çalışanlarınız arasında %10 veya %5’lik dilimde Temel İlkyardım Eğitimi alması ve bu eğitimden sonra başarılı olması durumunda İlkyardımcı Sertifikası alması gerekmektedir.
Çalışanlarınızın sağlığını koruyarak; işinizin sağlıklı sürdürülmesiyle beraber verimli ve kaliteli bir üretim sürecini elde edebilirsiniz.

İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

İş Güvenliği Eğitimleri:

İşyerlerinde çalışacak olan personellerin yapacakları işe dair oryantasyon, iş güvenliği ve mesleki eğitim konuları hakkında bilgilendirilmesi ve sertifikalandırılmasını zorunludur. Çalışanların iş konuları hakkında işverence görüşlerinin sorgulanması, risk analizi dahil olmak üzere iş güvenliği uygulamalarının tümünde görüşlerinin alınması ve aktif rol almaları önemlidir.

Eğitim Konu Başlıklarımız;

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Bilgilendirme Eğitimi
 • Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı ve Seçimi
 • Risk Analizi ve Değerlendirmesi Eğitimi
 • El Aletleri ve İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı Eğitimi
 • Kimyasal Maddelerle Güvenli Çalışma Eğitimi
 • Biyolojik Risk Etmenleri Eğitimi
 • Makinelerde Güvenli Çalışma Eğitimi
 • İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Korunma Eğitimi
 • Yangın Eğitimleri ve Tahliye Tatbikatı Senaryoları
 • Acil Durumlarda Alınması Gereken Önlemler
 • Elektrik İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
 • İş Güvenliği Kurul Eğitimi
 • Ergonomi İş Sağlığı Eğitimi
 • İlkyardım Hatırlatma Eğitimleri
 • İş Hukuku - Yasal Sorumluluklar
 • Sosyal Güvenlik Eğitimleri
İş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmanın en etkin yöntemlerinden birisi; çalışanların yaptıkları işlerde yeterli bilgiye sahip olmalarıdır.

TEKNİK ÖLÇÜM ve KONTROLLER

Uzman Muayene ve Gözetim Birimi

Muayene ve ölçüm faaliyetlerini yetkin ve tecrübeli Makine, Elektrik ve Çevre Mühendisi personeli ve kalibre edilmiş makine - teçhizatını kullanmak suretiyle TÜRKAK Akreditasyonu kapsamında gerçekleştirmekte ve raporlandırmaktadır.

Akreditasyon Kapsamı;

 • Basınçlı Kap ve Tankların Periyodik Muayeneleri
 • Kaldırma ve İletme Makinalarının Periyodik Kontrolleri
 • Asansör (Yük ve Personel) Periyodik Kontrolleri
 • İş Yeri İç Ortam Ölçümleri
 • İş Makinaları Muayeneleri
 • Elektrik Kontrol ve Topraklama Kontrolleri
 • Tesisatların Kontrolleri (Elektrik, Yangın, Klima, Havalandırma, Doğalgaz)
 • Kazan Dairesi Uygunluk Muayeneleri
 • İskele Uygunluk Kontrolleri
 • Baca Gazı Analizleri
 • Teknik Ölçümler
 • Teknik ve Bilirkişi İnceleme ve Raporlama Hizmetleri
İşletmelerin temel taşlarından olan makine ve ekipmanların yasal periyodik kontrol ve muayenelerini gerçekleştirerek hem cihazlarınızın hem de üretiminizin daha uzun ömürlü olmasını sağlayabilirsiniz.

RİSK ANALİZİ ve DEĞERLENDİRMESİ

Risk değerlendirmesi işletmelerin iş kazası ve meslek hastalığına sebebiyet verecek tehlikelerin önceden belirlenerek gerekli önlemlerin alınmasını sağladığı için büyük bir önemi vardır. Risk değerlendirmesi; tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilmektedir.

Risk Değerlendirme Konuları:

 • Kimyasal Risk Değerlendirmesi
 • Makine ve Ekipman Risk Değerlendirmesi
 • Elektrik Risklerinin Belirlenmesi
 • Yangın ve Acil Durumlar Risk Değerlendirmesi
 • İnşaat Risk Değerlendirmesi
 • Çevresel Risk Değerlendirmesi
 • Ergonomi Risk Değerlendirmesi
 • Ofis Çalışmaları Risk Değerlendirmesi
 • Tehlike ve Risk Analizi Eğitimleri
İş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek adına yapılan en hayati çalışma Risk Analizi ve Değerlendirmesidir.

EĞİTİM GEREKSİNİM ve SÜRELERİ

İş Güvenliği Eğitimleri Hangi Hallerde Verilir?

 • Çalışanların işe yeni başlamaları durumunda,
 • Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi,
 • İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde,
 • Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalan çalışanlara,
 • Tehlike sınıfına göre her yıl belirlenen sürelerde ilgili eğitimler tekrarlanmalıdır.

İş Güvenliği Eğitimleri Hangi Sürelerde Verilir?

Personel başına;
 • Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde yılda 16 saat
 • Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde iki yılda 12 saat
 • Az tehlikeli işyerlerinde üç yılda 8 saat eğitim verilmelidir.
İş hayatında zamanınızı etkin kullanmak adına çalışana özel uzaktan eğitim programı ile dilediğiniz yerde ve zamanda iş güvenliği eğitimlerinizi tamamlayabilirsiniz.

ACİL EYLEM ve YANGIN TEDBİRLERİ

İs İstanbul OSGB Acil Durum Hizmetleri;

 • Acil Durum Ekiplerinin Belirlenmesi, Hazırlanması
 • Acil Durum Ekiplerinin Eğitilmesi
 • Acil Durum Ekiplerinin Uygun Nitelikte Donanımlarının Sağlanması
 • Acil Durum Planlamalarının Yapılması
 • Acil Durum Projesi, Tahliye Projeleri ve Yangın Projeleri Hazırlanması
 • Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması
 • İşletmelerin Acil Durumlara Hazırlıklı Hale Getirilmesi
 • İşletmelerin Acil Durum Ekipleri Koruyucu
 • Ekipmanlarının Tedarik Edilmesi
 • Yangın Ekipmanlarının Kontrolü ve Düzeni
 • Yangın ve Acil Durum Risk Analizinin Yapılması
 • Yangın ve Tahliye Tatbikatlarının Uygulanması
 • Yangın ve Acil Durum Eğitimlerinin Verilmesi
 • İşletme İçi Acil Durum
 • Yer İşaretlemelerinin Yapılması
Acil ve tehlikeli durumlara karşı bir planınız var mı?
İŞ SAĞLIĞI, MUAYENE ve
İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

BİZE ULAŞIN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+90 212 438 34 85